La llengua valenciana, una llengua independent

La llengua valenciana, una llengua independent

La llengua valenciana, una llengua independent. por Joan Ignaci Culla. Diario Las Provincias. Sábado, 6 de enero de 2007. Moltes vegades hem parlat i demostrat l’independencia de la llengua valenciana respecte a qualsevol atra, i mes concretament, front al catala....
Dos testimonios de la lengua valenciana

Dos testimonios de la lengua valenciana

Dos testimonios de la lengua valenciana por Juan Ferrando Abadía El primero es del gerundense, Francesc Eiximenis, que nació en 1327 y se afincó en Valencia. Es autor de la obra  “Regiment de la cosa pública”, tratado dedicado “als jurats de la...